नर्बेमा अध्ययनरत उषाकिरण रेग्मीले निर्वाचनका सन्दर्भमा राखेको धारणा।