जो शरण खोज्दै दूर नेपालसम्म आइपुगे

जो शरण खोज्दै दूर नेपालसम्म आइपुगे

केही सय रोहिंग्या, बंगलादेश र अर्को सीमा जोडिएको मुलुक भारतमा ठूलो संख्यामा पुगेका रोहिंग्याको एउटा सानो हिस्सा नेपाल पनि छिरेको छ।