स्वरुप फेर्दै पाटन, पर्यटकको घुँइचो ।। Patan Durbar Square

स्वरुप फेर्दै पाटन, पर्यटकको घुँइचो ।। Patan Durbar Square

भ्रमणवर्ष अगावै निर्माणाधिन सम्पदामा पर्यटकको घुइँचो । ।