विपदका साथी-२॥ विपना बनेको त्यो सुखद सपना ॥ दीपक राई

विपदका साथी-२॥ विपना बनेको त्यो सुखद सपना ॥ दीपक राई

नेपाली सेनामा सुवेदारका रुपमा कार्यरत दीपक राई विपद व्यवस्थापन गणमा छन् । उनले विपदमा परेका बेला उद्धारको काम गर्दै आएका छन् । देश सञ्चारको विशेष शृङ्खला ‘विपदका साथी’ अन्तर्गत उनको कर्म–कथा…