मर्दा-पर्दाका साथी, यी सैनिक॥ विपदका साथी-४

मर्दा-पर्दाका साथी, यी सैनिक॥ विपदका साथी-४

नेपाली सेनामा सेनानी रहेका प्रधुम्न शाह । उनीसहितको टोली आपतविपद परेका बेला उद्धारका लागि खटिन्छ । देश सञ्चारको विशेष शृङ्खला ‘विपदका साथी’ अन्तर्गत उनको कर्म–कथा…