ओस्लोमा गुड्दै छन् ड्राइभरबिनाका बस ॥ Autonomous Vehicle in Oslo, Norway

ओस्लोमा गुड्दै छन् ड्राइभरबिनाका बस ॥ Autonomous Vehicle in Oslo, Norway

भित्र भएको स्क्रिनमा जाने ठेगाना लेखेर ‘गो’ थिचेपछि बस अघि बढ्छ । बस बिसौनी आएपछि बस आफैँ रोकिन्छ र ढोका खुल्छ ।