बुहारी भित्र्याउन शौचालय बनाउने महोत्तरीबासीको कथा ॥ DeshSanchar

बुहारी भित्र्याउन शौचालय बनाउने महोत्तरीबासीको कथा ॥ DeshSanchar

रुपतारादेवी काफर रमाैर टोलबासी हुन्। सिंहकी जस्ती सासू त रुपतारकी थिइनन् तर उनले आफ्नो बुहारी आउँदा भने ट्वाइलेट बनाइन्।

सम्बन्धित भिडियोहरु