…अनि बन्याे ‘माछी मार्न जाउ न दाजै कालापानिमा…’॥ Bidhan Shrestha(भिडियाे)

…अनि बन्याे ‘माछी मार्न जाउ न दाजै कालापानिमा…’॥ Bidhan Shrestha(भिडियाे)

माछी मार्न जाउ न दाजै कालापानिमाका गायक विधान श्रेष्ठ :