‘विद्यार्थीलाई काउन्सिङ गरेर घर पठाएका छौँ’ ॥ Corona Virus Effects in School

‘विद्यार्थीलाई काउन्सिङ गरेर घर पठाएका छौँ’ ॥ Corona Virus Effects in School

कोरोना भाइरसका कारण विद्यालयहरु बन्द भइसकेका छन्। केही विद्यालयले भने विद्यार्थीहरुलाई काउन्सिङ गरेर घर पठाएको जानकारी दिएका छन्।