लक डाउनको पाचौं दिन स्वच्छ र शान्त बन्दै काठमाडौँ ॥ Lockdown-Day-5

लक डाउनको पाचौं दिन स्वच्छ र शान्त बन्दै काठमाडौँ ॥ Lockdown-Day-5

कोभिड १९ को जोखिमका कारण काठमाडौँबासी घरभित्रै बसिरहँदा उपत्यकाको आकाश र वातावरण दुवै सफा देखिएको छ।