अस्पतालमा अब रोबोटले नै जाँच्छ, रोबोटले नै खाना दिन्छ

अस्पतालमा अब रोबोटले नै जाँच्छ, रोबोटले नै खाना दिन्छ

सैनिक अस्पताल छाउनीमा बिरामी जाँच्न र बिरामीलाई खाना पुर्‍याउन रोबोटको परीक्षण गरिएको छ।