जमदारसाप जाे विमानस्थलबाट होल्डिङ्ग सेन्टरसम्म विदेशबाट आएका नेपालीलाई पुर्‍याउछन्

जमदारसाप जाे विमानस्थलबाट होल्डिङ्ग सेन्टरसम्म विदेशबाट आएका नेपालीलाई पुर्‍याउछन्

गएको जेठ २३ गतेदेखि विमानस्थलबाट होल्डिङ्ग सेन्टरसम्म नेपालीहरुलाई लैजाने गाडी चलाउँदै आएका छन् जमदार नरबहादुर दिश्वर मगर ।