छिन्न भिन्न पार्ने उसका

लक्ष्य कस्ता हाबी भए

प्युसा प्यारा प्यादाजीका

‘नयाँ नेपाल’ दाबी भए ।

 

उत्तर धाए पश्चिम धाए

धाए दक्षिण धेरै

माटो बिर्से बाटो बिर्से

नियतैमा खराबी ल्याए ।

 

एक ताका शत्रुहरू

एकताका सूत्र भए,

सूत्र रच्ने पाजीसँग

हाम्रा ताला चाबी गए ।

 

मिलिजुली घरै बस

फूलबारी जोगाइराख

कमल फूलाई ब्रम्हा जन्म

बिष्णुजीका  नाभी भए !

चैत २२, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्