भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश |Deshsanchar News