author avatar

आमोद पोख्रेल

आमोद पोख्रेलका सबै समाचारहरू

कोभिड-१९ महामारीको एक वर्ष र यसले प्रदान गरेको तीन अन्तरदृष्टि

हामी विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटको सामना गरिरहेका छौं।  कोभिड-१९ (सार्स कोभ-२ भाइरस) महामारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरिएको (जनवरी २०, २०२१) एक वर्ष पुगेको छ।  चिन को वुहानबाट सुरु भएको…