author avatar

बिष्णुप्रसाद तिमिल्सीना

बिष्णुप्रसाद तिमिल्सीनाका सबै समाचारहरू

स्वधर्मरुपी पुस्तक पढ्न विवेकरुपी बत्ती

आध्यात्मिक जीवन र भौतिक जीवन, शायद हामीहरूमध्ये धेरै जसोले दैनिक व्यवहारमा कुनै न कुनै रुपमा अपनाएका नै छौं होला। भौतिक सम्पन्नताले मानिसलाई वैभव, सुख सुविधा आदि प्रदान गरेकै छ तैपनि…

जीवन सफल पार्न आफै अगाडि बढ्नुपर्छ

श्रीः अनन्तशोभा समलङ्कृताभ्यां । अनन्तपुण्यप्रचय प्रदाभ्यम् ।। दूर्वासनोन्मूलनतत्पराभ्यां । नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यम् ।। श्री शिवपुरीबाबा आज्ञा हुन्थ्योः जसरी भाषा सिक्ने विद्यार्थीहरूलाई कुनै कठिन शब्दको माने थाहा पाउन शब्दकोषको आवश्यकता…