author avatar

देवेन्द्रप्रसाद सिटौला

देवेन्द्रप्रसाद सिटौलाका सबै समाचारहरू

शरीर र मन दुवै शुद्ध पार्ने एकमात्र उपाय

हामी ब्रम्हाण्डमा छौँ र यही ब्रम्हाण्डबाटै उत्पत्ति भएका हौँ। यो सृष्टि अनादिकालदेखि चलिआएको छ र अनन्तसम्म चलिरहनेछ। पृथ्वी यो व्यापक ब्रम्हाण्डको एउटा उपग्रह हो र यहाँ मानव जातिको विशिष्ट अस्तित्व…