author avatar

गोविन्दराज विनोदी

गोविन्दराज विनोदीका सबै समाचारहरू

म माटामा मिलेपछि…

किसानी श्रममा उम्रूँ  फलूँ वारी र खेतमा सकूँ पुग्न बनी अन्न भोकाका रिक्त पेटमा बनी समीर नाचूँ म यिनै प्राकृत गाउँमा पानी भै बर्सियूँ सुक्खा हरेक ठाउँठाउँमा   म हासूँ…