author avatar

किरण भण्डारी

किरण भण्डारीका सबै समाचारहरू

युपी/बिहारको सर्टिफिकेट चारथरि हुन्छ

जानकारका अनुसार यूपी, बिहारको सर्टिफिकेट चारथरि हुन्छ: (१)अब्ब्ल-मरिमेटेर लेखपढ गरेर मात्र पास (२)दोयम-फारम भरेर परीक्षामा सामेल भएपछि पास (३)सीम-फारम भरेपछि पास (४)चाहार-फारम,जाँचको टन्टा गर्न नपर्ने सर्टिफिकेट घर ठेगानामै आइपुग्ने।