author avatar

लक्ष्मी काफ्ले

लक्ष्मी काफ्लेका सबै समाचारहरू

मेरो बच्चा आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ला?

मेरो नाम लक्ष्मी काफ्ले हो। मेरो घर भक्तपुर बागेश्वरी हो। मेरो दुईवटा छोराछोरीहरु छन्, छोरी आरुशी र छोरा अजित। मेरो छोराकै कारणले कान कम सुन्ने (सुस्त श्रवण) भयो…