author avatar

नारायणप्रसाद ढकाल

नारायणप्रसाद ढकालका सबै समाचारहरू

योग विश्वमानव जातिको शान्ति र आनन्दका लागि

विश्वका सवै मनुष्यहरु सुखी, खुसी र आनन्दका साथमा जीवन जीउन चाहन्छन् । चाहे उनीहरु विश्वको कुनै स्थान, क्षेत्र, जाति, भाष पन्थ र आर्थिक रुपमा सम्पन्न र विपन्न किन नहुन्, सबैको…