author avatar

परिना बर्तौला

परिना बर्तौलाका सबै समाचारहरू

कान नसुन्ने बालबालिकालाई हेला गर्छन्

मेरो बाबा र आमाले भन्नु भए अनुसार म २ वर्षसम्म पनि बोल्न सुरु गरेकी थिइन। तै पनि बोल्न सुरु गर्छे कि भन्दा भन्दै म ३ वर्ष पुगेछु। ३ बर्षको हुँदा…