author avatar

रमेश खरेल

रमेश खरेलका सबै समाचारहरू

नेताहरुले अहिलेसम्म हामीलाई झुक्याए

हामीले संविधान पायौँ। संविधानका हामीले भन्ने गरेका पिलरहरुमध्येका गुड गभर्नेन्स, सोसिल जस्टिस, इन्क्लुसिभिटीलगायत 'मेन पिलरहरु' संविधानमा राखियो। के संविधानमा भएका सबै यी कुराहरु लागू भएका छन्? अनि सबैलाई समान हिसाबले…