author avatar

रमेश ढकाल

रमेश ढकालका सबै समाचारहरू

न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिसका वस्तुगत आधार र मापदण्डहरु

१. बिषय प्रवेशः राज्यका प्रमुख अन्य दुई राजनीतिक अंगहरुको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता कुनै वेलामा लगभग अवसान भएको अवस्था पनि हुन सक्छ। तर न्यायालयको प्रस्तुति…