author avatar

सुवास शून्य

सुवास शून्यका सबै समाचारहरू

कविता: कुराकै कुरा

भो छोडिदेउ ती कुरा थाहा छ के कुरा ? तिम्रो जित, अरुको हारको कुरा तिम्रो मनको अहंकारको कुरा तिम्रो सुख शान, आलिशानको कुरा तिम्रो गाडी, श्रीमतीको साडीको कुरा तिम्रो खानपान,…