सम्पादकीय

आतंकको छायाँमा निर्वाचन

मुलुकमा नयाँ संविधान अन्तर्गत संघीय र प्रान्तीय विधायिकाको एक चरण निर्वाचन पूरा भइसकेको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन केही घन्टामात्र…