चितवनको कुमरोज वनमा १३ महिनाकी छोरी सीतासँगै पर्यटकलाई घुमाएर फर्कँदै चम्पा। यहाँ पर्यटक हात्तीमा चढेर जंगली वनावर हेर्न लालायित हुन्छन्। तस्बिर-रासस
तस्बिर

पर्यटकलाई घुमाएर फर्कँदै चम्पा

चितवनको कुमरोज वनमा १३ महिनाकी छोरी सीतासँगै पर्यटकलाई घुमाएर फर्कँदै चम्पा। यहाँ पर्यटक हात्तीमा चढेर जंगली वनावर हेर्न लालायित हुन्छन्। तस्बिर-रासस