श्रीपञ्चमीको अवसरमा आफ्नो सानो नानीलाई स्वयम्भूनाथमा अक्षर लेख्न सिकाउँदै एक पिता । तस्बिर : सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार
तस्बिर

अक्षराम्भ

श्रीपञ्चमीको अवसरमा आफ्नो सानो नानीलाई स्वयम्भूनाथमा अक्षर लेख्न सिकाउँदै एक पिता । तस्बिर : सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार