भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको घरको पुनःनिर्माण नहुँदा अन्‍न राख्‍ने ठाउँको अभावले नुवाकोट गेर्खुमा खुल्ला स्थानमा झुत्ता बनाएर राखेको मकै। तस्विर-रासस
तस्बिर

अन्‍नको जोहो

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको घरको पुनःनिर्माण नहुँदा अन्‍न राख्‍ने ठाउँको अभावले नुवाकोट गेर्खुमा खुल्ला स्थानमा झुत्ता बनाएर राखेको मकै। तस्विर-रासस