पुर्ख्यौली सीपको रुपमा हस्तकलाबाट पटिया' (गुन्द्री) बुन्दै थारु महिला। उनीहरु पटेरबाट बनाइएका हस्तकलाका सामग्री निर्माण गर्दै आएका छन्। तस्बिर-देश सञ्चार
तस्बिर

पटेरको गुन्द्री बुन्दै थारु महिला

पुर्ख्यौली सीपको रुपमा हस्तकलाबाट पटिया' (गुन्द्री) बुन्दै थारु महिला। उनीहरु पटेरबाट बनाइएका हस्तकलाका सामग्री निर्माण गर्दै आएका छन्। तस्बिर-देश सञ्चार