काठमाडौंमा ढकमक्क फुलेको जाकारान्डाको फूल।
तस्बिर

ढकम्क ज्याकारान्डा

काठमाडौंमा ढकमक्क फुलेको जाकारान्डाको फूल।