आहारा खोज्दै गौँथलीका बचेरा । यो सिजन गौँथलीले बचेरा हुर्काउने बेला हो। घरका चोटा, दलिन तथा बिमहरुमा यिनीहरुले माटोले गुँड बनाउँछन् । तस्बिर : सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार
तस्बिर

आहाराको खोजीमा बचेरा

आहारा खोज्दै गौँथलीका बचेरा । यो सिजन गौँथलीले बचेरा हुर्काउने बेला हो। घरका चोटा, दलिन तथा बिमहरुमा यिनीहरुले माटोले गुँड बनाउँछन् । तस्बिर : सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार