फाइल तस्बिर।
तस्बिर

हुरीले घर भत्कायो, अब कहाँ जाने ?

फाइल तस्बिर।