चितवनको सौराहामा विभिन्न देशका विज्ञहरु हात्तीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै ।
तस्बिर

हात्तीको स्वास्थ्यबारे चिन्ता

चितवनको सौराहामा विभिन्न देशका विज्ञहरु हात्तीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै ।