हवाई जहाजबाट देखिएको काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य । यो तस्बिरमा काठमाडौँ र भक्तपुरको क्षेत्र देखिएको छ । फाइल तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार
तस्बिर

मनमोहक काठमाडौँ

हवाई जहाजबाट देखिएको काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य । यो तस्बिरमा काठमाडौँ र भक्तपुरको क्षेत्र देखिएको छ । फाइल तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार