काठमाडौँबाट देखिएको सूर्यास्तको दृश्य । तस्बिर : सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार
तस्बिर

सूर्यास्त

काठमाडौँबाट देखिएको सूर्यास्तको दृश्य । तस्बिर : सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार