बुढीगङ्गा नगरपालिका र त्रिवेणी नगरपालिकाको बीचमा पर्ने ताप्रीसेरामा रहेको बुढीगङ्गा नदीमा रहेको झुलङ्गे पुल जोखिममा। तस्बिर-रासस
तस्बिर

जोखिममा झुलङ्गे पुल

बुढीगङ्गा नगरपालिका र त्रिवेणी नगरपालिकाको बीचमा पर्ने ताप्रीसेरामा रहेको बुढीगङ्गा नदीमा रहेको झुलङ्गे पुल जोखिममा। तस्बिर-रासस