चीनको प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य हुलुन्बुइर क्षेत्रको एरियल भ्यूबाट खिच्दा देखिएको घाँसे मैदान, भेडा च्याङग्राहरु। तसबिर-सिन्ह्वा
तस्बिर

एरियल भ्‍यूबाट हुलुन्बुइर क्षेत्रलाई नियाल्दा

चीनको प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य हुलुन्बुइर क्षेत्रको एरियल भ्यूबाट खिच्दा देखिएको घाँसे मैदान, भेडा च्याङग्राहरु। तसबिर-सिन्ह्वा