आफ्नो भेषभूषामा सजिएका थारु महिला समाजका पदाधिकारीहरु। तराइका साथै काठमाडौमा खर जितिया मनाएका छन्। तस्विर-सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार
तस्बिर

पहिरन आफ्नै, पहिचान आफ्नै

आफ्नो भेषभूषामा सजिएका थारु महिला समाजका पदाधिकारीहरु। तराइका साथै काठमाडौमा खर जितिया मनाएका छन्। तस्विर-सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार