शरद ऋतुमा ललितपुर खोकनाको बाटो फेउमा फुलेको निलकाँडे फूल । तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार
तस्बिर

निलकाँडे फूल

शरद ऋतुमा ललितपुर खोकनाको बाटो फेउमा फुलेको निलकाँडे फूल । तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार