आकाशबाट देखिने काठमाडौँ शहर । तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार
तस्बिर

काठमाडौँ शहर

आकाशबाट देखिने काठमाडौँ शहर । तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार