दसैमा कालीको मूर्तिमा श्रृ‌गार गर्दै मूर्तिकार। तस्बिर- सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्‍चार
तस्बिर

कालभैरव सिंगार्दै

दसैमा कालीको मूर्तिमा श्रृ‌गार गर्दै मूर्तिकार। तस्बिर- सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्‍चार