जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलको माटो जाँच गर्नका लागि खोलिएका सुरुङहरु।तस्बिर-रासस
तस्बिर

नलगाड जलविद्युत

जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलको माटो जाँच गर्नका लागि खोलिएका सुरुङहरु।तस्बिर-रासस