म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका झीँ गाउँको एक घरमा थाँक्रो बनाई भण्डारण गरिएको मकै । गाउँमा मकैलाई अझैपनि सुरक्षित राख्न थाँक्रो बनाएर भण्डारण गर्ने गरिन्छ । तस्बिर-रासस
तस्बिर

थाँक्रो बनाएर मकै भण्डारण

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका झीँ गाउँको एक घरमा थाँक्रो बनाई भण्डारण गरिएको मकै । गाउँमा मकैलाई अझैपनि सुरक्षित राख्न थाँक्रो बनाएर भण्डारण गर्ने गरिन्छ । तस्बिर-रासस