घोराही उपमाहानगरपालिका घोराहीमा घर तिर लग्दै गरिएका गोरुहरु । तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार
तस्बिर

हल गोरु

घोराही उपमाहानगरपालिका घोराहीमा घर तिर लग्दै गरिएका गोरुहरु । तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार