हेटौँडा बजारमा रहेको बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट देखिएको निउरेनी बस्ती । तस्बिर : सुजाता खत्री/देश सञ्चार
तस्बिर

शहर नजिकैको बस्ती

हेटौँडा बजारमा रहेको बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट देखिएको निउरेनी बस्ती । तस्बिर : सुजाता खत्री/देश सञ्चार