शहरका बाटो छेउहरु अहिले रंगिबिरंगी कागते फूलले गुल्जार छ । बुगनभेलिया समूहको यो फूलका झ्याङ्गहरु ढकमक्क फुलेर रंगिन भएका छन् । तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार
तस्बिर

कागते फूलले गुल्जार शहर

शहरका बाटो छेउहरु अहिले रंगिबिरंगी कागते फूलले गुल्जार छ । बुगनभेलिया समूहको यो फूलका झ्याङ्गहरु ढकमक्क फुलेर रंगिन भएका छन् । तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार