बालाजुमा छाडा रहेका गाईबस्तु । फोहोरमा आहर खोज्दै गरेका गाईबस्तु व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यान नजाँदा समस्या हुने गरेको छ । तस्बिर : कपिल भण्डारी/देश सञ्चार
तस्बिर

गाई

बालाजुमा छाडा रहेका गाईबस्तु । फोहोरमा आहर खोज्दै गरेका गाईबस्तु व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यान नजाँदा समस्या हुने गरेको छ । तस्बिर : कपिल भण्डारी/देश सञ्चार