मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाको य्हारुझो भ्यू पोइन्टबाट देखिएको जोमसोम। तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार
तस्बिर

जोमसोमै बजारमा

मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाको य्हारुझो भ्यू पोइन्टबाट देखिएको जोमसोम। तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार