आहालको पानी फाल्दै, माछा मार्दै बालबालिका तस्बिर: दशरथ घिमिरे / देशसञ्चार
तस्बिर

आहालको पानी फाल्दै, माछा मार्दै बालबालिका तस्बिर: दशरथ घिमिरे / देशसञ्चार